K R O N I K ATajný život mesta


Projekt Tajný život mesta je dlhodobá idea, ktorá sa snaží ľudom, bez rozdielu veku, zamerať pozornosť k životnému prostrediu a rozmanitosti prírody. K aktívnemu prístupu sa podujali žiaci z druhého stupňa: Michal Gondáš zo 7.A, Kristína Kračúnová z 8.A, z 8.C: Marek Hruška, Nina Šramatyová, Michal Slavkov, Natália Gajdošová, Ivan Mitter, Tomáš Mitrík, Tomáš Slavkov, Jakub Valach, Samuel Sabo, Zuzka Korpášová a Jalia Zliechovská. Sú prvými, veríme, že nie poslednými. Ich prvou úlohou je cez mobilnú alikáciu Plantnet mapovať biodiverzitu okolia našej školy v okruhu cca 10 km. Pozrite si naše prvé kroky a pripojte sa k nám. V máji chceme urobiť veľkú výstavy a propagáciu našich výsledkov. Pomôžte nám s nápadmi.

Janette Jirkův Lacková, učiteľka fyziky a etiky


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS