K R O N I K AŽiacky parlament


V piatok 5. mája 2017 si členovia ŽIACKEHO PARLAMENTU pozvali na zasadnutie pani riaditeľku školy. Chceli prediskutovať svoje nápady a podať návrhy na zlepšenie podmienok, na spríjemnenie prostredia na našej škole.

Pani riaditeľka pozvanie prijala a členovia parlamentu mali možnosť diskutovať, podávať pripomienky, návrhy, podnety svoje, ale aj od svojich spolužiakov. Všetci zanietene diskutovali, kládli množstvo zmysluplných otázok. Pani riaditeľka na všetky otázky odpovedala, zaujala stanovisko ku všetkým podnetom, návrhom a pripomienkam. Bolo vidno, že mnohé diskutované témy ju prekvapili, ale všetky určite zaujali. Prisľúbila, že o všetkom, čo si na zasadnutí vypočula, bude rozmýšľať a snažiť sa, aby mnohé z toho sa stalo skutočnosťou, aby sa naši žiaci naozaj cítili v škole čo najpríjemnejšie a aby mali podmienky, ktoré ich budú motivovať k dobrým výsledkom.

Predsedníčka ŽP, Alica Hrašková, poďakovala všetkým za živú diskusiu a vyjadrila nádej, že po čase budú mnohé žiacke návrhy zrealizované.


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

    Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS