K R O N I K AZdravá výživa – prevencia


V 42.týždni zavítali peer aktivisti v rámci prevencie k našim prváčikom do 1.A, 1.B a 1.C triedy. Porozprávali sa spolu o dôležitosti správnej výživy pre deti. Pripravili pre nich ochutnávku ovocia a zeleniny, hravé aktivity o zdravej výžive, pracovné listy, prečítali rozprávku. Za svoju snahu, aktivitu a správne vypracované pracovné listy ich pani učiteľky pochválili.

Aj v VI.C triede na hodine biológie si žiaci hravými aktivitami a ochutnávkou ovocia a zeleniny s Mgr. Ľ. Hradskou utvrdili svoje vedomosti o zdravej výžive. Zhodli sa na tom, že výživa je naozaj pre naše zdravie veľmi dôležitá.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS