K R O N I K AVyhodnotenie súťaže Všetkovedko 2016/17


Do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO, ktorá sa uskutočnila na našej škole 1.12.2016, sa zapojilo 47 žiakov, v rámci Slovenska až vyše 15 000 žiakov. Šesť žiakov druhých ročníkov, dvanásť žiakov tretích ročníkov, dvadsaťtri žiakov štvrtých ročníkov a šesť žiakov piatych ročníkov. Najlepšie výsledky dosiahli nasledovní žiaci, ktorí boli ocenení veľkými diplomami s titulom VŠETKOVEDKO a peknými cenami:


POR.č.

MENO A PRIEZVISKO

TRIEDA

BODY

UMIESTNENIE V SR

1.

Lea Zošiaková

2.A

126

30

2.

Lívia Samolejová

3.A

161

35

3.

Katarína Mlynarčíková

3.C

161

35

4.

Ngoc Giau Le Xuan

3.C

196

5

5.

Daniel Stašák

4.A

161

33

6.

Šimon Lipaj

4.B

168

26

7.

Sabína Tureková

4.C

150

44

8.

Erika Dávidíková

5.B

182

11

9.

Jakub Murín

5.B

175

16

10.

Ján Badinka

5.C

189

8

11.

Matúš Králik

5.C

168

23

12.

Barbora Vajdová

5.C

182

11


Všetci ostatní žiaci boli odmenení diplomami s titulom VŠETKOVEDKOV UČEŇ.

Všetkým žiakom blahoželám a držím palce do ďalších súťaží.

Školský koordinátor: Mgr. Drahomíra Peťková


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS