K R O N I K AVlastivedné múzeum


Deti z 3.B sa rozhodli vzdelávať aj po vyučovaní. Na vlastivede sa učili o historických prameňoch, tak sa rozhodli ísť ich preskúmať do múzea. Zaujala ich aj výstava o vlkovi dravom a lese a jeho význame. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií o Ľudovítovi Štúrovi a Adele Ostroluckej. V podkroví si pozreli prezentáciu o vzniku a význame múzeí. No a na záver sa zahrali na bádateľov-skúmateľov. Niektoré starodávne veci ich veru potrápili a neprišli na to, na čo slúžili, pokým im to pani lektorka nevysvetlila. Toto popoludnie nebolo len o učení a vzdelávaní, ale o spoločne prežitých príjemných chvíľach.

IL


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS