K R O N I K APROJEKT EDUCATE SLOVAKIA
Týždeň priateľstva


Týždeň od 23. – 27. 1. 2017 sa niesol v duchu priateľstva a multikultúrneho povedomia vďaka pobytu zahraničných stážistiek na našej škole, ZŠ J. Alexyho 1941/1 vo Zvolene.

Žiaci 6. – 9 . ročníka jazykového variantu, doplnení ďalšími snaživými žiakmi aj z iných skupín sa počas celého týždňa zoznamovali s geografiou, kultúrou, tradíciami a inými zaujímavosťami Alžírska, Taiwanu, Indonézie a Malajzie vďaka Linde, Viktórii, Benite a Chiang Ching, sympatických a veľmi milých vysokoškolských študentiek. Tie mali pripravené pre našich vyše 100 zapojených žiakov krásne prezentácie, množstvo hier a rôznych aktivít na zdokonalenie ich komunikačných schopností v anglickom jazyku.

Počas celého týždňa, v rámci 40 vyučovacích jednotiek, bolo počuť angličtinu na každom kroku, naši zvedaví žiaci zasypávali otázkami stážistky zo zahraničia nielen na vyučovacích hodinách, ale aj počas prestávok. Ich pobyt na našej škole priniesol okrem možnosti zdokonaliť sa v cudzom jazyku, aj množstvo nových informácií, skúseností a zábavy.

Dúfam, že tento kreatívny týždeň zanechal v učiteľoch, ktorí boli zapojení do projektu organizácie AIESEC BB dobrý dojem, lebo ja, ako učiteľ ANJ som veľmi privítala túto formu výučby a takisto naši žiaci neskrývali nadšenie a už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník.

Vo Zvolene, 27.1.2017

Mgr. Eva Ondrisová, uč. ANJ


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS