K R O N I K ATanečný workshop


31.januára sme dostali okrem vysvedčenia aj malý darček. Naša telocvičňa sa zmenila na tanečné pódium a traja mladí talentovaní tanečníci zo zoskupenia „The Shoes“ nám predviedli základné kroky streetdanceových štýlov a prezentovali jednotlivé tanečné štýly. Na vlastnej koži si ich niektorí aj vyskúšali a naučili sa jednoduchú choreografiu.

IL


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS