K R O N I K AFajčenie a naše telo - beseda so psychologičkou


Fajčenie nášmu telu škodí. Na túto tému sa rozprávali v besede so psychologičkou Mgr. Z. Marekovou žiaci 5.A, 5.B a 5.C tried. Priblížila im hravými aktivitami ako sa asi cíti fajčiar, keď nevládze športovať, pretože má choré pľúca. Beseda všetkých zaujala, bola prínosom, dozvedeli sa nové informácie v rámci školskej prevencie pred užívaním návykových látok.


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS