K R O N I K ANávšteva v ŠVK v Banskej Bystrici


25. októbra 2016 žiaci 7AC triedy navštívili nemeckú študovňu v ŠVK BB. Pani Šmelková nám pripravila aktivity zamerané na prvý školský deň žiakov v Nemecku „ Der erste Tag in der Schule“. Pracovali sme s obrazovým materiálom, textom piesne, s hrami, pozreli sme si nemeckú rozprávku. Cieľom tejto návštevy bolo počúvať a čítať s porozumením, rozprávať v nemeckom jazyku, rozvíjať tvorivé myslenie.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS