K R O N I K APosedenie pre starých rodičov


16.novembra sa naša jedáleň opäť po roku naplnila našimi starkými. Našli si čas, aby sa potešili so svojimi vnúčatkami. Srdečne sa zasmiali na vtipoch, zaspievali si ľudové piesne a potleskom ocenili básničky, piesne a minidivadielko. Vypočuli si aj výsledky celoškolskej súťaže o najstaršieho starého a prastarého rodiča a potešili sme fialkami a bonbonierkou troch najstarších starých rodičov, ktorí boli prítomní v jedálni.

IL


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS