K R O N I K ASlávik Slovenska 2017


Krásne slovenské ľudové piesne prišlo 27.3.2017 na školské kolo celoslovenskej súťaže „Slávik Slovenska 2017“ zaspievať 33 spevákov v troch súťažných kategóriách. Trojčlenná porota v zložení Mgr. Ľ. Hradská, predseda, Mgr. O. Garajová, Mgr. M. Šušlíková ich za ich precítený a krásny spev ocenila nasledovne:

1. kategória – 1.-3. ročník: I. miesto – Simonka Hroncová (1.B)

                                     II. miesto – Veronika Dvořáková (2.B)

                                     III. miesto – Terezka Morovičová (3.C)


2. kategória – 4.-6. ročník: I. miesto – Charlotte Šaškievičová (5.C)

                                     II. miesto – Nikola Farbiaková (5.B)

                                     III. miesto – Lucia Kurčíková (4.A)


2. kategória – 7.-9. ročník: I. miesto – Martin Felix (7.A)


Víťazom blahoželáme a budeme im držať palce aj na okresnom kole súťaže.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS