K R O N I K ASlávik Slovenska 2017


Okresné kolo celoslovenskej súťaže v speve slovenských ľudových piesní „Slávik Slovenska 2017“ sa konalo 16. mája 2017 na Technickej akadémii vo Zvolene. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola Simonka Hroncová (1.B), Charlotte Šaškievičová (5.C) a Martin Felix (7.A). Podľa pravidiel súťaže jednu pieseň spievali s doprovodom klavíra (J. Babic), druhú bez nástroja. Hoci porotu aj obecenstvo ich precítený spev oslovil, víťaz mohol byť v každej kategórii iba jeden. Charlotte Šaškievičová si vyspievala II. miesto v súťažnej kategórii žiakov 4.-6. ročníka.
Srdečne blahoželáme!

Mgr. Ľubica Hradská


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS