K R O N I K AO škodlivosti fajčenia


Medzi našich tretiakov zavítali Zuzka a Miško so zaujímavými aktivitami. Deti boli aktívne, vedeli odpovedať aj na náročné otázky a vyplnili pracovné listy, v ktorých dokázali, že o škodlivosti fajčenia vedia naozaj veľa. Veríme, že na to budú vždy pamätať!

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS