K R O N I K APytagoriáda


V dňoch 7. a 8. decembra 2016 sa na škole konal 38. ročník matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Zúčastnilo sa spolu 115 žiakov 3. – 8. ročníka. (I. kat.: 62, II. kat.:53).

Úspešní riešitelia:
1. Stehlíková Viktória, 3.C trieda
2. Gondáš Jakub 9, 4.C trieda
3. Králik Matúš, 5.C trieda
4. Vajdová Barbora, 5.C trieda
5. Badinka Ján, 5.C trieda
6. Podhradská Sára, 6.C trieda
7. Mistrík Michal, 6.B trieda
8. Lea Huyen Trang, 6.C trieda
9. Poliaková Erika, 6.A trieda
10. Sabo Samuel, 8.C trieda

Všetkým blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole, kde budú reprezentovať našu školu.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS