K R O N I K APANEL STORY


Táto výtvarná súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí radi maľujú, kreslia, tvoria. Aj v tomto školskom roku sme sa tejto súťaže zúčastnili. Konala sa dňa 22. novembra na Súkromnej strednej umeleckej škole vo Zvolene. Žiaci mali určené témy: Planéta Zem, Street art a voľnú tému.

Z našej školy žiačka Nina Šramátyová obsadila 1. miesto,
                             Katarína Hrašková obsadila 2. miesto,
                             Júlia Zliechovská bola ocenená Čestným uznaním.

Je to pre našu školu veľký úspech, sme hrdí, že máme takých talentovaných žiakov!


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS