K R O N I K APrvácke vysvedčenie


Dňa 31.1.2017 nastal veľký deň pre našich prváčikov. Všetci sa tešili na svoje prvé vysvedčenie. Do školskej jedálne si deti pozvali rodičov, starých rodičov a súrodencov. Prítomným sa prihovorila pani zástupkyňa. Deti všetkým predviedli, čo sa za I. polrok naučili. Zarecitovali, zaspievali, čítali a počítali. Svojimi výkonmi a známkami milo prekvapili svojich blízkych. Prajeme veľa síl do druhého polroka!


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS