K R O N I K APozvanie pani primátorky


Pani primátorka Ing. Lenka Balkovičová na nás nezabudla. Minulý rok pozvala prvákov na prehliadku Mestského úradu vo Zvolene. Tak sa naši žiaci - terajší druháci mohli oboznámiť s prácou zástupcov nášho mesta. 22. júna po nás o ôsmej prišiel autobus. Vystúpili sme pred mestským úradom, kde nás usadili do rokovacej sály. Pani primátorka nás privítala a vysvetlila žiakom, čo je jej úlohou a úlohou poslancov. Spolu so svojimi spolupracovníkmi zapojila žiakov do diskusie o potrebách obyvateľov Zvolena, najmä sídliska, kde žiaci bývajú. Oboznámila nás s rozpočtom mesta na kalendárny rok a s využitím peňazí na školstvo i ďalšie sektory. Pripomenula nám dôležitosť separácie odpadu v domácnostiach.

Po občerstvení sme absolvovali prehliadku priestorov mestského úradu a kancelárie pani primátorky. Dozvedeli sme sa, aké sú naše družobné mestá, videli sme drevenú maketu námestia a niektorí si vyskúšali i kreslo pani primátorky. Po spoločnej fotke nás pani primátorka odprevadila na autobus.

Ďakujeme za vzácny čas, ktorý pani primátorka venovala našim žiakom!


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS