K R O N I K AStretnutie s primátorkou o rozdelení financií na dobré detské nápady...


...bolo nad naše očakávanie. Pohostenie a príjemní ľudia sa postarali o otvorenú atmosféru. Naše dievčatá Alica Hrašková a Hanka Pham– predseda a podpredseda školského parlamentu, sršali nápadmi (napr.: nekomerčné kino na premietanie hodnotných aj dokumentárnych filmov za symbolickú cenu, modernizácia školskej knižnice, aby príjemné prostredie a nové knihy pritiahli budúcich aj súčasných čitateľov). Primátorka netajila radosť nad všímavosťou a úrovňou vybraných žiakov a už na tomto stretnutí sa dohodli, že nebolo posledné.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS