K R O N I K APrávne vedomie


Medzi siedmakov prišiel v rámci školskej prevencie na besedu inšp. J. Michalík z MsP vo Zvolene. Vysvetlil im priestupkový zákon, odpovedal na otázky žiakov týkajúce sa práce PZ SR. Beseda pomohla žiakom zvýšiť ich právne vedomie, pochopiť svoju zodpovednosť a následky za svoje správanie v prípade porušovania priestupkového zákona.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS