K R O N I K APoruchy príjmu potravín


16. mája dievčatá – siedmačky mali možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie o prevencii príjmu potravín. Školská psychologička Mgr. Z. Mareková a sociálna pedagogička z CPPPaP Mgr. S. Tichá pripravili pre nich workshop a besedu. Aktivita dievčatá oslovila, mohli konfrontovať svoje názory s odborníkmi. Dozvedeli sa užitočné informácie pre svoje zdravie, ale aj o možných rizikách. Na svoje otázky dostali erudované odpovede.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS