K R O N I K APlavecký výcvik


V týždni od 15.mája sa naši tretiaci trošku ulievali zo školy. V prekrásnom prostredí hotela Tenis a jeho plaveckom bazéne ich naslovovzatí odborníci z plaveckej školy Raja zasväcovali do vodných tajov. Ako správne vo vode dýchať, kývať rukami a nohami, aby sa neutopili a hlavne šli vpred ☺. Zažili aj super zábavu a hlavne relax. Síce vymeškali hodiny naplnené vedomosťami, ale utužovali a zveľaďovali si svoje telo. Aj to samozrejme treba!

IL


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS