K R O N I K AVyhodnotenie plaveckého výcviku


V dňoch od 12.-16.6.2017 sa uskutočnil denný dochádzkový výcvik na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov, pričom 1 žiačka pre chorobu výcvik nedokončila.

Cieľom plaveckého výcviku bolo neplavcov naučiť plávať a plavcov naučiť používať správnu techniku plaveckých štýlov prsia, kraul, znak. Ďalším veľmi dôležitým cieľom bolo naučiť žiakov, ako sa majú správať v kritických situáciách pri vode a pri záchrane topiaceho.

Ciele plaveckého výcviku boli splnené. Všetci neplavci sa naučili plávať a plavci sa zdokonalili v technike plávania. Zvládli aj záchranu topiaceho.

Napriek počiatočným negatívnym situáciám, ktoré nastali vďaka tomu, že žiaci sa do poslednej chvíle odhlasovali a prihlasovali, niektorí prihláseni zo zdravotných dôvodov na plavecký výcvik nenastúpili, môžeme skonštatovať, že plavecký výcvik bol pre všetkých zúčastnených prínosom.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS