K R O N I K ANebezpečenstvo petárd


Blížia sa najkrajšie sviatky roka – Vianoce, sviatky pokoja, lásky, po nich budeme vítať nový rok. Aby sme ich všetci prežili v zdraví Mgr. L. Lietava z ORPZ SR vo Zvolene na besede vysvetlil deviatakom a žiakom špeciálnej triedy pravidlá bezpečného používania petárd, dôrazne žiadal neskúšať doma ich vyrábať. Vysvetlil im právnu zodpovednosť za prípadné činy. Upozornil zvedavých žiakov formou prezentácie na možné nebezpečenstvá pri nesprávnom použití petárd. Žiaci jeho slová počúvali s veľkým, neskrývaným záujmom. Besedu, jeho rady a upozornenia ocenili spontánnym potleskom.

Prostredníctvom školského rozhlasu sa dôležité informácie o bezpečnom používaní petárd dozvedeli všetci žiaci školy. Informácie poskytol inšp. J. Michalík z MsP polície vo Zvolene.

Beseda i školská relácia sa uskutočnili v rámci školskej prevencie na pozvanie Mgr. Ľ. Hradskej, koordinátorky prevencie.

Ďakujeme príslušníkom polície za tieto dôležité informácie.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS