K R O N I K AŠkodlivosť fajčenia


Medzi spolužiakov 3.A, 3.B a 3.C tried zavítali naši peer aktivisti Michal Turčan a Zuzana Korpášová. Pripravili im hravé aktivity na tému „Škodlivosť fajčenia“, vysvetlili, ako fajčenie nášmu telu škodí. Prežili spolu peknú a netradičnú hodinu.
Najlepšia prevencia je vôbec nezačať.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS