K R O N I K AOzdoby v knižnici


Deti z 3.B dostali ponuku z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra, aby sa podieľali na výzdobe stromčeka v jej čitárni. Deti radi prispeli svojou šikovnosťou a hlavne trpezlivosťou. Krásni papieroví anjelici vznikali zo starých vyradených kníh ako na bežiacom páse.

IL


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS