K R O N I K AOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


Dňa 15.11.2016 sa uskutočnilo okresné kolo v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii „C“ v CVČ Domino vo Zvolene. Našu školu reprezentovala Katarína Felixová z 9.A triedy.

V prvej časti olympiády súťažiaci museli za 60 minút zvládnuť vedomostný test a pretransformovať určený text na dynamický opis. V druhej časti ukázali rétorické schopnosti. Žiaci dostali zaujímavý text z histórie futbalu, ktorý mohli použiť v príhovore pri príležitosti otvorenia futbalového turnaja. Ústny prejav mal trvať 3-5 minút.

Z 9 súťažiacich sa Katarína Felixová umiestnila na 2.mieste.


Highslide JS