K R O N I K AOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


Dňa 17.10.2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho deväť žiačok 8. a 9. ročníka, ktoré preukázali svoje vedomosti a zručnosti z oblasti materinského jazyka a literatúry v troch častiach. Písomná časť bola zameraná na prácu s textom a jeho analýzu z hľadiska jazykových rovín a transformáciu textu s využitým slohových postupov a jazykových štýlov. V ústnej časti súťažiace predviedli svoje rečnícke umenie.

1. miesto - Katarína Felixová (9.A)
2. miesto - Tereza Ferenčuková (9.A)
3. miesto - Hanka Pham (9.B)

Všetkým súťažiacim ďakujeme, umiestneným blahoželáme a víťazke držíme palce v obvodnom kole.


Highslide JS Highslide JS