K R O N I K AŠkolské kolo Olympiády nemeckého jazyka


Aj v tomto školskom roku sme uskutočnili školské kolo Olympiády nemeckého jazyka. Súťaže sa zúčastnili žiaci, ktorí majú radi cudzie jazyky, ľahko sa učia, majú dobrú pamäť, sú aktívni a tvoriví. Úlohy boli zamerané na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatický test. Napriek tomu, že sa učia druhý cudzí jazyk iba 2 hodiny týždenne, bolo zábavné sledovať ich zaangažovanosť a snahu, dosiahnuť čo najlepší výsledok.

Umiestnenie:

1. miesto – Ján Lepieš, 9.B

2. miesto – Ema Prostináková, 9.A

3. miesto – Aleš Majerčík, 9.A a Natália Hybská, 9.B

Blahoželáme !


Highslide JS