K R O N I K AMatematická olympiáda


Dvaja žiaci deviateho ročníka, Terézia Ferenčuková z 9. A a Tomáš Hulla z 9. C, sa zúčastnili okresného kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY. Tomáš obsadil 1. miesto a Terezka bola úspešnou riešiteľkou. Obidvaja postúpili do krajského kola, kde opäť boli úspešnými riešiteľmi. Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na stredných školách.


Highslide JS