K R O N I K AOcenenie výtvarnej práce


Slovenský zväz záhradkárov aj v tomto školskom roku vyhlásil výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl Najkrajšie ročné obdobie v záhrade. Do súťaže sme poslali najlepšie 3 práce.

Diplom a vecné ceny získala Erika Poliaková zo 6.A triedy. Blahoželáme!

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS