K R O N I K AObchodovanie s ľuďmi


9. júna 2017 sa stretli deviataci s Mgr. S. Tichou z CPPPaP vo Zvolene na videoprednáške „Obchodovanie s ľuďmi – novodobé otroctvo“. Získali nový pohľad na túto tému, dôležité rady ako sa nedostať v budúcnosti do problémov, kontakty v prípade núdze. Beseda sa uskutočnila v rámci školskej prevencie.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS