K R O N I K A



Karnevalová noc v škole


Deti z 3.B si ju veru poriadne užili! Hudba, tanec, zábava, vynikajúca pizza, súťaže. Potom zaslúžený odpočinok v spacákoch, skvelé raňajky v jedálni a piatkové „vyučovanie“. Všetko zvládli na jednotku!

IL

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS