K R O N I K AŽlté narcisy


ZŠ, Janka Alexyho sa každoročne zapája do akcie Deň narcisov. Je to celoslovenská zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konal jej 21. ročník. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do zapečatenej pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov sme zároveň pomohli nazbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Žiaci sa počas zbierky dozvedeli viac o tejto problematike, o potrebe prevencie. Dobrovoľníčky z deviateho ročníka: Budínová, Ďuricová, Guttenová, Hedvigiová a Hybská, spolužiakom a zamestnancom školy počas zbierky rozdali brožúrky a letáčiky s potrebnými informáciami. Týmto všetkým zúčastneným ĎAKUJEME.

Highslide JS