K R O N I K ASvetový deň mlieka


Svetový deň mlieka v školách /28.9./ je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000, Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

Na našej škole si deti z 1. stupňa tento deň pripomenuli spoločnou desiatou z mlieka a mliečnych výrobkov. Do akcie sa zapojilo šesť tried a spolu 182 detí so svojimi pani učiteľkami. Asi najradšej majú mlieko deti zo 4.B triedy, pretože až 22 žiakov si v tento deň donieslo mliečnu pochúťku. Všetkým zapojeným do akcie ďakujeme a nezabudnite:

Mlieko, tvaroh, maslo, syry,
to sú vzácne potraviny.
Každý, kto chce zdravý byť,
musí veľa mliečka piť.

Z.K.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS
Highslide JS