K R O N I K APráca a kompetencie mestskej polície


Dňa 9.3.2017 koordinátorka prevencie Mgr. Ľ. Hradská pozvala medzi piatakov na besedu inšp. J. Michalíka z MsP vo Zvolene. Pán inšpektor priblížil žiakom prácu a kompetencie mestskej polície, odpovedal aj na ich otázky. Dozvedeli sa dôležité telefónne čísla, na ktorých nájdu pomoc v prípade potreby, upozornil ich na skutočnosti, kedy sa v budúcnosti kvôli svojmu nevhodnému správaniu môžu dostať do kontaktu s políciou. Prednáška ako aj beseda žiakov zaujala.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS