K R O N I K AFašiangová sezóna


Žiaci 5.C opäť raz strávili noc v škole. Tento krát bola hlavnou témou fašiangová sezóna. Žiaci sa preto poctivo pripravili na predvedenie svojho kostýmu. Každý sa predstavil a aj nám niečo predviedol. Po krátkej tanečnej prestávke žiaci spoznávali zákutia do tmy zahalenej školy (ale aj s baterkami), kde ich strašili ich spolužiaci. Hoci sa spočiatku niektorí báli, prekonali svoj strach a zvládli to. Nakoniec sme si pozreli rozprávku na dobrú noc a snažili sa vyspať. Skrátka bolo super. (PS : Ďakujeme kolektívu školskej kuchyne za raňajky a pitie).

Mgr. L.V., triedna učiteľka


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS