K R O N I K AVýsledky matematickej súťaže MAKS v školskom roku 2016/2017


Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do matematickej korešpondenčnej súťaže. Zmenil sa počet kôl z pôvodných 10 na 8, ale zväčšil sa počet úloh - jedno kolo obsahovalo 5 príkladov. Keďže súťaž prebieha celý školský rok, musím pochváliť všetkých, ktorí vydržali až do konca a merali si sily s ostatnými matematickými talentami z celého Slovenska.

Dosiahli veľmi pekné umiestnenia:

Meno a priezvisko, trieda

Spolu
bodov

Miesto
v kraji


Dominika Drugdová, Lenka Jušková 5.A

241

61.Karolína Simanová, Erika Dávidíková 5.B

236

64.


Meno a priezvisko, trieda

Spolu
bodov

Miesto
v krajiErika Poliaková, Katarína Vorčáková 6.A

455

22.Daniela Valachová, Sára Podhradská 6.C

339

35.

Meno a priezvisko, trieda

Spolu
bodov

Miesto
v krajiMichal Gondáš 7.A

496

10. - 11.
Za umiestnenie medzi 15 % najlepších v celej 8-kolovej súťaži získavajú titul MAKSiHviezda matematického neba.

Ak súťažiaci nezíska titul hviezdy, vyberú štyri najlepšie kolá a zaradia žiaka do „štvorkolového rebríčka“. Ak sa v ňom umiestni medzi 5 % najlepších, získa titul MAKSiFrajer.

MAKSiDiplom súťažiaci získa, ak pošle odpovede aspoň v troch kolách súťaže.

Highslide JS