K R O N I K AFlorbalový krúžok - úspechy


Aj v tomto školskom roku pokračuje florbalový krúžok dievčat, i keď už pod vedením p. uč. Mgr. M. Šušlíkovej, ktorá ho prevzala po p. učiteľovi Mgr. M. Venglárovi. Nadviazalo sa na výborné výsledky, čo dievčatá obhájili na obvodnom kole 8.2.2017, kde s prehľadom zvíťazili a postúpili do okresného kola 22.2.2017.
Tam im víťazstvo uniklo, čo dievčatá spočiatku zarmútilo.

Highslide JS

Druhé miesto však bol výborný výsledok a do budúcej sezóny sú dievčatá odhodlané postaviť sa na stupeň víťazov.

Highslide JS Highslide JS