K R O N I K ALes ukrytý v knihe


Aj tento rok sa naši tretiaci zúčastnili tejto milej akcie organizovanej Krajskou knižnicou Ľ.Štúra v spolupráci s Národným lesníckym centrom. Lesná pedagogička p.Melcerová deti zaujala rozprávaním o stromoch, ich listoch, zaujímavostiach a ich význame pre ľudí. A v ktorej knihe bol ukrytý les tentoraz? Stromy a my od autorky Evy Majzlanovej. Popri učení sa aj hralo, lepilo, otláčalo a voňalo...Ste zvedaví čo? Hrali sa na stromy, lepili javorovú nažku, otláčali pečiatky a voňali medzi prstami silno pritlačené semienko jedle. Voňalo tuho a príjemne... Na záver za svoju usilovnosť získali krásnu drevenú omaľovanku.

IL


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS