K R O N I K AKrízové centrá – beseda


16. mája našu školu navštívila Ing. Mgr. Michalíková z krízového strediska pre deti a osamelých rodičov. Predmetom činnosti tohto centra je poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci. Taktiež poskytovanie komplexnej starostlivosti matkám s deťmi a deťom v krízových situáciách, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť. Toto sa deje formou odbornej, psychologickej, lekárskej, právnej, sociálnej i osvetovej činnosti. Ing. Mgr. Michalíková sa o činnosti tohto centra rozprávala s našimi deviatakmi a ôsmakmi. Dozvedeli sa komu a prečo sa táto pomoc poskytuje. Ako prebieha pobyt v centre, ako sa končí. Hovorilo sa o tom, čo robiť, aby sme v budúcnosti takéto centrá nemuseli žiadať o pomoc. Beseda nadväzovala na činnosť programu Výchova k rodičovstvu a programu Výchovy k ľudským právam a povinnostiam. Keďže centrum je neziskovou organizáciou rozhodli sme sa, že im pomôžeme donáciou obnoseného oblečenia, obuvi a hračkami. Učiteľkám, ktoré veci doniesli, ďakujeme. Veľké ĎAKUJEME patrí i pani Michalíkovej, a to za jej trpezlivosť a čas.


Highslide JS