K R O N I K AKrižovatky šťastia


24.11.2016 sa niektorí siedmaci zúčastnili na detskej konferencii o zdravom životnom štýle na ZŠ, Námestie mládeže vo Zvolene. Spolu s koordinátorkou prevencie Mgr. Ľ. Hradskou si vypočuli príspevky žiakov aj z iných škôl, pozreli pekný kultúrny program. Zatancovali si v ňom svoju choreografiu hip – hop Laura Ďuricová (9.B) a Viktória Kubenková (8.C). Kvízu, ktorému predchádzali krátke lektorské vstupy PZ SR z oblasti prevencie kriminality, CPPPaP o účinkoch návykových látok na naše telo si zmeral vedomosti Michal Gondáš (7.A).

Svoju úvahu „Život mladých ľudí“ predniesla prítomným Tereza Ferenčuková (9.A). Jej hlboké myšlienky ocenili v literárnej súťaži, ako aj všetci prítomní veľkým potleskom. Blahoželáme!


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS