K R O N I K APrevencia kriminality mladistvých - beseda - 9ABC, OR PZ SR


Neznalosť zákonov neospravedlňuje. Na prednášku a besedu prišli medzi žiakov 9.A, 9.B a 9.C príslušníci Obvodného oddelenia PZ vo Zvolene ppor. Z. Huliaková a nstrž. Kaplánová. Žiakom priblížili prácu a zložky polície, vysvetlili zákony SR týkajúce sa páchania trestných činov a priestupkov mladistvými. Spomenuli konkrétne príklady, kedy mladiství páchali trestné činy pod vplyvom návykových látok, zodpovedali ich zvedavé otázky. Besedy boli pre žiakov prínosom, boli zaujímavé. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s políciou.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS