K R O N I K AKorčuľovanie I.stupeň


Korčuľovanie môže deťom zlepšiť kondičku, vyhnúť sa sezónnym ochoreniam a deťom umožňuje zažiť kopu zábavy. Žiaci 1.stupňa dostali možnosť zúčastňovať sa korčuľovania na štadióne HKM Zvolen.

Pani učiteľky vytvorili harmonogram tak aby si všetci žiaci jednotlivých ročníkov mohli svoje schopnosti vyskúšať.

Počas 60 minút na ľade sa deti najskôr s ľadom zoznamovali, učili sa udržať na korčuliach a kráčať po ľade v korčuliach. Neskôr sa osmelili aj na samostatnú „jazdu“, na moje prekvapenie to všetci zvládli excelentne. Aj po menších pádoch sa dokázali postaviť a bez jedinej vyronenej slzy pokračovať v jazde.

Jazdou na korčuliach si naši žiaci trénujú rovnováhu, koordináciu, motoriku a vzpriamené držanie tela. Korčuľovanie patrí medzi sezónne činnosti a výhodne dopĺňa edukačný proces TEV.

Poďakovanie patrí všetkým pani učiteľkám ,ktoré pomáhali žiakom pri korčuľovaní, pri obúvaní korčúľ, ale hlavne pri udržiavaní dobrej nálady aj keď teplomer ukazoval mínusové hodnoty.

Naša vďaka patrí aj vedeniu HKM ktoré nám korčuľovanie umožnilo.
Ktovie či medzi našimi žiakmi nemáme skrytý talent

LB


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS