K R O N I K ABeseda s Ľubicou Kepštovou


16.decembra opäť privítali v Krajskej knižnici ďalšieho spisovateľa. Bola to tentoraz trochu nezvyčajná spisovateľka, pretože sama o sebe hovorí, že nepíše často, ale len vtedy, keď má na to dôvod. Chytí ju to hlavne na jeseň, pretože počas iných ročných období má kopec inej práce. A tiež preto, že je hlavne redaktorkou detského časopisu Slniečko. Deti upútala jeho úplne prvým vydaním, tiež rozprávaním, ako to bolo s jeho vydávaním, zakázaním a znovuobjavením našou rodáčkou – známou spisovateľkou Máriou Ďuríčkovou. Viete, že na budúci rok oslávi Slniečko 90.-te narodeniny?! No a ako každý spisovateľ aj ona mala pre nás svoje posolstvo: Treba si všímať a tešiť sa aj z maličkostí, potešiť iných a aj nás potom niekto poteší. A nemusia to byť veľké alebo drahé veci – stačí radosť, úsmev či objatie. Skúsime to?

IL


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS