K R O N I K AJoga pre najmenších


O blahodarných účinkoch jogy sa dnes vraví veľa. Medzi pozitívne účinky patria vyrovnanosť, lepšia kondícia, jasnejšia myseľ a vnútorný pokoj. K základným princípom jogy patrí uvoľnenie, harmónia, kontrola dýchania a správna výživa. Malú ukážku týchto cvičení sme si pre našich druhákov prichystali aj my. Spojili sme tak opakovanie učiva z anglického jazyka - Časti tela s aktivitou, ktorá je pre deti nová a zaujímavá. Pred našich malých angličtinárov sa ako cvičiteľka postavila Tereza Ferenčuková, žiačka deviateho ročníka. Okrem skúseností z reprezentácie školy na anglických olympiádach, má skúsenosti i s jogou, keďže sa tejto sama aktívne venuje. Deti si tak počas 30 minút prostredníctvom jednoduchých cvikov rozcvičili telo a zopakovali slovíčka. Tereze ďakujeme, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Highslide JS