K R O N I K AČesko-slovenský Jiří Teper


V našej Krajskej knižnici opäť začal Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti. Pri jeho otvorení nechýbali ani naše deti z 3.B. Najskôr sa zastavili na detskom oddelení, kde sa s tetou knihovníčkou porozprávali o známych českých knihách a filmoch. Dokázali, že rozumejú množstvu českých slov a ani prečítať český text nie je pre nich problém. Potom už vyšli do čitárne, kde ich očakávala návšteva z Čiech, pretože z ponuky aktivít v tomto týždni ich zaujali Říkanky z peří. Je to názov novej knihy českého básnika Jiřího Tepera. Prečo z peria? Celá kniha je plná veselých riekaniek o vtáčikoch. Sám autor ich deťom zaujímavo prečítal, tiež porozprával o svojej práci a odpovedal aj na zvedavé otázky detí. Zdôraznil, že najdôležitejšie pre písanie je čítanie! Záver patril dramatizovanému čítaniu o českom krajčířovi Honzovi a slovenskom škriatkovi Fíha, kde sa striedali české a slovenské slovíčka úplne prirodzene.

IL


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS