K R O N I K AJesenný „pochod“


Posledný deň pred jesennými prázdninami sme zažili deň bez učenia! Využili sme, veríme že nie posledné jesenné lúče, a vybrali sme sa do prírody. Tretiaci a štvrtáci pri svojej prechádzke naprieč Môťovou a všetkými blízkymi sídliskami sledovali krásy jesennej prírody, plnili úlohy z vlastivedy, prírodovedy a dopravnej výchovy a popri tom urobili aj dobrý skutok – počas svojej cesty vyzbierali množstvo odpadkov.

IL


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS