K R O N I K AI-BOBOR


Tak ako každý rok, aj tento školský rok sa konala informatická súťaž iBobor. Zúčastnili sa jej žiaci našej školy od tretieho po deviaty ročník a to v troch kategóriách: bobríci (pre žiakov 3. a 4. ročníka), benjamíni (ročníky 5. až 7.), kadeti (pre 8. a 9.ročník).


Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". V kategórii Bobrík je to 60 bodov, v ostatných kategóriách je to 50 bodov.


Percentil je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci všetkých ostatných súťažiacich. Presne vyjadruje koľko percent súťažiacich malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci.
Napríklad hodnota 80 znamená, že daný súťažiaci predbehol alebo mal rovnako veľa bodov ako 80% ostatných a len 20% súťažiacich dosiahlo lepší výsledok než on.


Bobríci - 11. novembra 2016


V kategórii Bobríci súťažilo celkom na Slovensku 15 486 súťažiacich.
V našej škole sme mali 11 úspešných riešiteľov:

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

Ema Smutná, 4. B

84,00 bodov, 97. percentil

Jakub Gondáš 9, 4. C

78,00 bodov, 94. percentil

Šimon Lipaj, 4. B

72,00 bodov, 91. percentil

Sabína Tureková, 4. C

72,00 bodov, 91. percentil

Jakub Gondáš 1, 4. C

68,00 bodov, 89. percentil

Lucia Kurčíková, 4. A

64,00 bodov, 85. percentil

Alexandra Čipková, 4. A

63,00 bodov, 81. percentil

Terézia Sokolová, 4. B

62,00 bodov, 81. percentil

Kristína Klimová, 4. B

60,00 bodov, 80. percentil

Marianna Kosková, 4. B

60,00 bodov, 80. percentil

Viktória Stehlíková, 3. C

60,00 bodov, 80. percentil


Benjamíni - 10. a 15. novembra 2016 – keďže pri súťaži 10. novembra sa vyskytli technické problémy na súťažnom serveri, usporiadatelia vyhlásili náhradný termín a to na 15. novembra.


Som veľmi rada, že sa naši žiaci nenechali odradiť a zúčastnili sa súťaže v tomto náhradnom termíne.


V kategórii Benjamíni súťažilo celkom na Slovensku 20 615 súťažiacich.
Úspešní riešitelia v našej škole sú 15:

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

Sara Tuhárska, 7. A

71,00 bodov, 97. percentil

Sofia Vardžíková, 7. A

71,00 bodov, 97. percentil

Alexandra Vranová, 7. A

71,00 bodov, 97. percentil

Erika Poliaková, 6. A

68,34 bodov, 96. percentil

Terézia Rajnicová, 7. B

64,34 bodov, 93. percentil

Patrik Hrtánek, 7. B

63,01 bodov, 92. percentil

Peter Kováčik, 7. A

60,34 bodov, 89. percentil

Patrik Hulla, 7. B

57,68 bodov, 87. percentil

Michal Gondáš, 7. A

57,35 bodov, 86. percentil

Peter Lihocký, 6. A

56,02 bodov, 85. percentil

Maximilián Homola, 6. A

54,69 bodov, 83. percentil

Rebeca Jeňová, 6. C

54,69 bodov, 83. percentil

Jakub Murín, 5. B

52,35 bodov, 80. percentil

Gregor Prostinák, 6. A

51,02 bodov, 79. percentil

Martin Felix, 7. A

50,69 bodov, 79. percentil


Kadeti - 9. novembra 2016

V kategórii Kadeti súťažilo 14 347 súťažiacich.

V tejto kategórii súťažilo najmenej žiakov a na našej škole máme troch úspešných riešiteľov:

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

Tereza Ferenčuková, 9. A

68,01 bodov, 94. percentil

Jakub Valach, 8. C

61,35 bodov, 86. percentil

Júlia Zliechovská, 8. C

56,02 bodov, 76. percentil


Som rada, že táto súťaž oslovila toľko žiakov a všetci sa usilovali dosiahnuť čo najlepšie výsledky.


BLAHOŽELÁM všetkým úspešným riešiteľom !

Mgr. Andrea Poliaková


Highslide JS Highslide JS