K R O N I K AHviezdoslavov Kubín


Krásu poézie a prózy sme si vychutnali aj tento rok 15.3.2017, kedy sa v 7.A triede stretli milovníci slovesného umenia. Vypočuli sme si verše a zaujímavé ukážky z prózy v podaní víťazov triednych kôl súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Najlepšie sa umiestnili:

poézia: 1. miesto - Andrea Sekerešová - 8.C, 2.miesto - Roman Šuchma - 6.A
próza: 1.miesto - Michal Gondáš - 7.A, 2.miesto - Michaela Krajčiová – 8.A

Víťazi postupujú do ďalšieho kola, kde im budeme držať palce!


Highslide JS Highslide JS Highslide JS