K R O N I K AHvezdáreň a planetárium


Každý rok sa naši tretiaci tešia na túto exkurziu, tak ani tento rok sa teda nesmela vynechať. Deti zaujali informácie a ďalekohľadoch a skúmaní vesmíru, doplnili si svoje vedomosti z prírodovedy a spolu s vesmírnym putovateľom Ufom spoznávali vesmírne telesá a ich zákonitosti. Záver samozrejme patril nákupom, asi nikto neodišiel s nejakým suvenírom.

IL

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS